непряк

непряк
прил. - заобиколен, косвен, индиректен, уклончив
прил. - отклоняващ се, крив, околен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • заобиколен — прил. страничен, непряк, индиректен, косвен, отстрана, със заобикалки прил. уклончив прил. отклоняващ се, крив, околен …   Български синонимен речник

  • индиректен — прил. косвен, непряк, заобиколен, страничен прил. уклончив …   Български синонимен речник

  • косвен — прил. посредствен, околен, заобиколен, непряк прил. индиректен, уклончив прил. ням, скрит прил. обиколен, прикрит, неискрен, непочтен прил. страничен, случаен, несъществен …   Български синонимен речник

  • крив — прил. изкривен, закривен, извит, превит прил. неправилен, безформен, смачкан, сплескан, неоформен, грозен, разкривен, раздърпан, разтеглен, обезформен прил. погрешен, неверен, несправедлив прил. виновен, виноват, провинен, нечестен прил. извит… …   Български синонимен речник

  • околен — прил. заобиколен, косвен, посредствен, страничен прил. близък, окръжаващ, съседен, приближен прил. отклоняващ се, непряк, крив …   Български синонимен речник

  • отклоняващ се — прил. блуждаещ прил. заобиколен, непряк, крив, околен …   Български синонимен речник

  • страничен — прил. чужд, далечен, отстранен, косвен, непряк, индиректен, заобиколен прил. второстепенен, вторичен, несъществен, незначителен, допълнителен, добавъчен прил. случаен, външен …   Български синонимен речник

  • уклончив — прил. несигурен, колеблив, неустановен, нестабилен, двусмислен, двузначен, двояк, неясен, противоречив, непрям, неопределен, неразбираем, неточен, непостоянен прил. нерешителен прил. съмнителен, прикрит, подозрителен, загадъчен, мистериозен прил …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”